självmord

Bara fem kommuner jobbar förebyggande

Nästan alla Sveriges kommuner saknar strategier för att förebygga självmord.

I en enkät där 245 kommuner deltagit, svarar endast fem att man har en handlingsplan med det uttalade målet att minska antalet självmord.

De fem är Borås, Jönköping, Sundsvall, Vetlanda och Åmål.

214 kommuner saknar handlingsplan och 24 har svarat att de inte vet

Bakom enkäten står Karolinska Institutets expertgrupp för Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa, NASP.

Det skriver Dagens Nyheter.