Honduras

Konservativ kandidat tog hem segern

Porfirio "Pepe" Lobo från det Nationella partiet segrade i söndagens presidentval i Honduras. Det är alla vallokalsenkäter eniga om.

Om hans seger också innebär en lösning på den politiska krisen i landet, är i högsta grad en öppen fråga.

Beskrivningarna av hur valdagen i Honduras utvecklade sig går skarpt isär.

Manuel Zelayas anhängare hävdar att det förekom våld och förföljelse, till och med terror.

Andra menar att våldet var marginellt och koncentrerat till staden San Pedro Sula där polisen slog ner en olaglig demonstration med hjälp av tårgas och vattenkanoner.

När det gäller valdeltagandet, en avgörande faktor för valets legitimitet, så handlar det om två vitt skilda versioner.

Valmyndigheten hävdar att valdeltagandet var rekordstort, större än någonsin i Honduras historia, ett bevis för att honduranerna stöder avsättningen av Manuel Zelaya.

Motståndsrörelsen, däremot, säger att röstskolket var rekordstort.

Enligt den så var det 75 procent som avstod att rösta vilket tolkas som ett mäktigt stöd för Manuel Zelaya.

Att valmyndigheten beslutade att förlänga öppettiderna för vallokalerna med en timme, tolkar motståndsrörelsen som ett uttryck för desperation, ett sista försök att driva folk till valurnorna.

Valmyndigheten, däremot, hävdar att beslutet fattades därför att tillströmningen till vallokalerna var så stor att alla inte skulle hinna rösta om de skulle stängas efter det ursprungliga schemat.

Motsättningarna i synen på vad som hände under valdagen är en reflexion av de motsättningar och det misstroende som blossade upp efter kuppen i slutet av juni.

Det är möjligt att valet kan bidra till att dämpa den spänningen.

Men för att Honduras ska återgå till någon slags normalitet, krävs betydligt mer.

Lars Palmgren, Santiago
lars.palmgren@sr.se