Kronobergspolisen utreder muthärva

Kronobergspolisen utreder just nu en muthärva där anställda från Försvarets Materielverk, FMV, och Saab är inblandade.
(SR Kronoberg)