Konjunkturen slår mot fisket i Skottland

I Skottland har fisket alltid varit en viktig näring. Men fisket har minskat i betydelse i takt med minskande fångster och att nya branscher som oljan och gasen sysselsatt allt fler.

Nu har också lågkonjunkturen slagit mot fisket.

Portree är den största staden på Isle of Skye men det betyder inte att den är stor. Hamnen är inte mycket mer än en vik omgiven av putsade stenhus i olika färger.

Längst ut ligger fiskebåtarna. Thomas har en modern båt av katamarantyp i aluminium och är på väg ut för att fiska havskräftor men han har inga större förhoppningar.

– Det är väldigt snålt nu för tiden. Det är inte i närheten av så bra som det brukade vara.

Fångsterna har blivit allt sämre på senare år. Och dessutom har lågkonjunkturen slagit mot fiskenäringen, säger Brian Philp som håller till i Kyle of Lochalsh, den utpost på Skottlands västkust där bron från Skye landar på fastlandet.

Nästan all fångst från området, det handlar mest om havskräftor, går på export till Sydeuropa och de sämre tiderna har gjort att efterfrågan har minskat från framförallt Spanien och priserna har sjunkit.

– Det är svårt. Flera av de stora spanska företagen till exempel har försvunnit på grund av lågkonjunkturen. Jag tror att Spanien kan ha lidit mer än andra europeiska länder. Det är ingen lätt tid.

Precis som de flesta andra branscher har också fisket drabbats av att det under finanskrisen varit svårt att få lån. Det har slagit mot dem som trots allt velat expandera. Fiskare som velat köpa nya båtar eller fiskeexportörer som velat slå sig in på nya marknader. Det säger näringslivsdirektören Gordon McIntosh i Aberdeen, en hamnstad på Skottlands östkust.

– De behöver pengar för att köpa nya fiskebåtar. Om du ska kunna fortsätta expandera måste du ha mer och mer pengar.

Johan Prane
johan.prane@sr.se