Nya uppgifter i The Guardian

Inget extra klimatbistånd från EU

EU-länderna vill använda redan befintliga biståndspengar till klimatsatsningar. Det enligt uppgifter som läckts till den brittiska tidningen The Guardian. EU har lovat att unionen ska betala en rimlig andel av de fattiga ländernas hjälpbehov, tillsammans med de andra industriländerna.

En viktig del i klimatförhandlingarna i Köpenhamn blir hur de rika länderna ska hjälpa de fattiga länderna att betala för klimatåtgärder. Utan pengar från de rika länderna blir det inga klimatåtgärder i de fattiga länderna. Och utan pengar går det inte heller att få med de fattiga länderna på en klimatuppgörelse vid Klimatmötet i Köpenhamn som inleds om en vecka, det är alla i princip överens om.

EU-länderna har lovat att de ska vara med och betala vad det kostar att göra klimatåtgärder i den fattiga delen av världen. EU-s regeringschefer enades inte om någon exakt siffra utan de har uttryckt sig i ord som att de tänker sig en rimlig andel av vad det kostar. Formuleringen syftar på att EU förväntar sig att även andra som framför allt USA, men även länder som Ryssland, Kina, Indien och Brasilien ska vara med och betala.

Talet om en rimlig andel har kritiserats av miljöorganisationer, som menar att det blir svårt att få med fattiga länder när de inte vet hur mycket stöd de kan få, och att det är ett uttryck på bristande engagemang från EU-s sida.

I dagens utgåva av den brittiska tidningen The Guardian citeras nu uppgifter som, om de stämmer, ifrågasätter EU-ländernas betalningsvilja.

The Guardian har tagit del av ett brev från EU-s klimatförhandlare där uppgifter om att klimatpengar till fattiga länder ska komma utöver det vanliga biståndet har tagits bort.

Enligt biståndsorganisationer skulle det underminera möjligheterna att nå en överenskommelse i Köpenhamn. Biståndsorganisationen Oxfam säger i en kommentar att inget utvecklingsland kommer att skriva under något avtal som inte ger några extra pengar alls.

Stefan Winiger, Bryssel
stefan.winiger@sr.se