Rödgrönt förslag:

Vattenfall-vinst finansierar ny miljöteknik

Den rödgröna oppositionen vill ta fem miljarder från Vattenfalls vinst för att skapa en fond för riskkapital till ny produktion av miljöteknik. Det säger de tre partierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i dag i ett gemensamt förslag.

Den rödgröna oppositionen vill ta fem miljarder från Vattenfalls vinst för att skapa en fond för riskkapital till ny produktion av miljöteknik. Det säger de tre partierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i dag i ett gemensamt förslag.

– Vi ser att väldigt många spännande nya företag, framför allt inom miljötekniksektorn, har svårt i dag att få fram riskkapital. Det fattas inte idéer, det fattas inte företagarlust men det fattas resurser. Staten äger Vattenfall för att Vattenfall ska spela en roll i omställningen. Då är det alldeles utmärkt lämpligt att ta en del av Vattenfalls vinst och använda den för att hjälpa miljöteknikföretag att kunna växa och etablera sig, säger Socialdemokraternas ledare Mona Sahlin.

Enligt de rödgröna partiernas förslag kan en fond byggas upp med fem miljarder från Vattenfalls vinst. Det kan ge upp till 5000 nya jobb inom området ny miljöteknik säger Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson

– Då handlar det om kanske 5000 jobb över en treårsperiod med det här förslaget. Men utöver det så gör det ju också att Sverige långsiktigt blir starkare och mer konkurrenskraftigt och ligger i spets när det gäller ny teknologi.

De rödgröna partierna har också ett förslag för att förhindra att sjukskrivna och arbetslösa hamnar mellan stolarna i systemen.

"En dörr in" kallar de systemet och det är lagstiftning som ska tvinga Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna att samarbeta, säger Vänsterledaren Lars Ohly.

– Jag tror att det kommer att bli i någon mån ett större ansvar för de två statliga myndigheterna, det vill säga Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, vilket underlättar för kommunerna och det tror jag är väldigt bra eftersom kommunerna är oerhört trängda av socialbidragskostnaderna som ökade med 19 procent tredje kvartalet i år jämfört med förra året, säger Vänsterledaren Lars Ohly.

De rödgrönas förslag betyder inte att ersättningsnivåerna ändras och inte heller att försäkringarna slås ihop. De tre partierna har arbetsgrupper som ska ta fram kompromisser på en rad områden för att förbereda gemensamma besked till väljarna inför valet.

Ännu är det för tidigt att säga någonting om till exempel skatterna, säger Socialdemokraternas ordförande Mona Sahlin.

– Jag tycker vi redan har kommit väldigt väldigt långt. Vi har över 40 överenskommelser om ganska stora politikområden. Hela klimat- och energipolitiken som exempel men i vår kommer en gemensam ekonomisk motion om till exempel skatterna i dess väsentliga delar, säger Mona Sahlin.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se