Statliga Vattenfall satsar på gas i Europa

I Sverige har användning av naturgas närmast blivit ett tabuämne, både av miljöskäl och utifrån säkerhetspolitiska aspekter. Men i de flesta andra EU-länder ses naturgasanvändningen som ett måste.

Statliga Vattenfall hänger på och siktar på att bli stort även på gassidan i Europa. Helmar Rendez är strategichef inom Vattenfallkoncernen.

– Det finns en rad anledningar till att ge sig in i de här attraktiva gasaffärerna. Det handlar inte minst om ekonomi- och miljö, säger Vattenfallkoncernens tyske strategichef Helmar Rendez.

Framförallt handlar det om satsningar att bygga gasbaserade kraftverk. De är billigare att investera i än kolkraftverk. I fråga om utsläpp är gaskraftverken tre gånger renare än exempelvis kolkraftverken. Dessutom kan man kombinera användandet av biogas tillsammans med naturgas.

I somras köpte Vattenfall 49 procent av det Hollandbaserade energibolaget Nuon som till största delen producerar gasbaserad elproduktion. I om med köpet har Vattenfall därmed kraftigt ökat andelen gas i sin totala energikorg. Gasen står nu för nästan 8 procent av Vattenfalls totala utbud där kol, kärnkraft och alternativa energikällor fortfarande är de tre största energislagen.

Att Vattenfall valde ett holländskt gasbolag är inte en tillfällighet, då de holländska gasledningarna är mycket välutvecklade och direktkopplade till en rad angränsande länder. Gasen kommer i dag i huvudsak från Nordsjöfälten, men även den ryska gasen via Östersjöledningen kommer att bli aktuell.

Den tidigare så hårt kritiserade rysk-tyska gasledningen kommer alltså med all sannolikhet att generera vinster även för statliga Vattenfall. Gasen har blivit något av Vattenfalls tredje stödjeben eller pelare säger Helmar Rendez.

– Gasen ska i sig inte konkurrera ut kolen, men det är klart när man ska ersätta gamla kraftverk med nya, så är gaskraftverken attraktiva, inte minst när det gäller att möta nya hårdare utsläppskrav, säger Helmar Rendez.

Han är inte heller främmande för att utöka Vattenfalls gasaffärer.

– Det är självklart att alla vill jobba för ett företag som växer och Vattenfall har en klar ambition att bli den ledande energibolaget i Europa. Gas som energikälla är något som bara kommer att växa i Europa framöver. Två tredjedelar av alla nya kraftverk i Europa är gasbaserade. Att gaspriserna har gått nedåt har även det gjort gasen mer attraktiv säger Helmar Rendez.


Vladislav Savic
vladislav.savic@sr.se