Många vill att BNP ska gynna miljön

Många tillfrågade svenskar och amerikaner som ingår i en stor undersökning är villiga att betala 2 till 3 procent av bruttonationalprodukten, BNP, för att minska den globala uppvärmningen.

Undersökningen ingår i ett forskningsprojekt där ett forskarlag från Göteborgs universitet deltagit.

Över 90 procent av svenskarna och 70 procent av amerikanerna i undersökningen är villiga att betala för att förhindra en temperaturökning på två grader i världen till år 2050, enligt undersökningen.