Aktier i bonus på investmentbank

De högsta cheferna på den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs får inte kontanter i bonus i år.

Cheferna får nöja sig med aktier i ett försök från banken att komma undan kritik om bonussystem som uppmanar till risktagande som pekats ut som en av orsakerna till finanskrisen.