Kinas industriproduktion upp 19 procent

Kinas industriproduktion växte med drygt 19 procent i november jämfört med samma tid i fjol, enligt officiell statistik. I oktober var industritillväxten 16,1 procent.

Och värdet på den kinesiska exporten var i november motsvarande drygt 806 miljarder kronor, 1,2 procent lägre än samma månadförra året.

Handelsöverskottet var motsvarande 135,5 miljarder kronor i november.