Fartygen i Östersjön kan bli gasdrivna

Inom några år kanske vi får se de första gasdrivna fartygen i Östersjön och Nordsjön. Allt fler svenska rederier börjar intressera sig för att gå över till gasdrivna fartyg för att klara de hårdare utsläppsmålen som börjar gälla om några år.

När omställningen sker är LNG, det vill säga naturgas i flytande form, aktuellt som bränsle, säger Håkan Friberg, vd vid Sveriges Redareförening.

– Det finns ett ganska stort intresse i allmänhet. Vi tittar på alternativa bränslen för framtiden och LNG är ett alternativ, framförallt vår närtrafik, säger Håkan Friberg.

Det handlar om både gasdrivna passagerar- och fraktfartyg. Allt från de mindre passagerarfärjorna som trafikerar till och från Gotland till de större Finandsfärjorna i Östersjön. Samma sak gäller i Nordsjön.

I dag drivs båtarna med hjälp av olja. Men när när de hårdare utsläppskraven börjar gälla så kan man inte längre driva fartygen med den relativt billiga tjockoljan längre, utan med mer förfinade och mycket dyrare oljepodukter. Därför studeras nu gasalternativet på allvar.

Håkan Friberg nämner att många rederier nu planerar för nya generationer av fartyg och då studerar man exemplen från Norge där man redan har börjat använda gasdrivna fartyg.

Från svensk sida finns intressenter såsom Gotlandsbolaget, Viking Line och Walleniusrederierna samt Stena rederi AB. Men det här är dyrbara investeringar. Inte bara i fråga om nya fartyg utan även i fråga om infrastruktur.

– Jag hoppas verkligen att våra politiker kan hjälpa oss att finna möjligheter, inte minst på infrastruktursidan, säger Håkan Friberg.

Men gasen har ju hittills varit ett svartmålat energislag som man inte ska använda i Sverige, har ju i stort sett alla politiska partier sagt?

– För sjöfarten så är det här ett bra alternativ på sikt. Det kanske inte är en lösning för all framtid men det kan vara ett alternativ för ett antal år framåt som kommer att minska utsläppen.

Det som rederierna också tittar över är möjligheten att så småningom gå över från LNG-gas till biogas som kan blandas med LNG och eller ersätta denna.

Kjell Karlsson är chef för infratrukturutveckling vid Stockholms Hamnar.

– Vi är positiva till att man löser det. Vi jobbar kraftfullt med miljöfrågorna och vill på olika sätt se till att sjöfarten tar sitt miljöansvar. Den kritik som ibland kommer mot LNG är att det är ett fossilt bränsle. Det kanske man ändå får ta under en övergångsperiod därför att den har så många andra bra egenskaper. Till exempel är svavelinnehållet noll och man reducerar koldioxiduppsläppen med ungefär 20 procent, säger Kjell Karlsson, chef för infratrukturutveckling vid Stockholms Hamnar. ¨

Vladislav Savic
vladislav.savic@sr.se