köpenhamnskonferensen

Antalet avtal stoppar klimatförhandlingar

På förmiddagen körde klimatförhandlingarna i Köpenhamn fast. De afrikanska länderna vill fortsätta med två avtal, medan många industriländer vill ha allt i ett avtal.

De afrikanska länderna vill helst se en förlängning av Kyotoavtalet med nya åtaganden till 2020 och ett nytt avtal för det långsiktiga arbetet fram till 2050.

Nu har de afrikanska länderna begärt överläggningar med ordföranden Connie Hedegarrd.

– Det här är naturligtvis den sorts reaktioner som vi har sett förr och därför också varit förberedda på. I grunden handlar det för oss om att vara väldigt tydliga om att vi är beredda att jobba med alla frågor. Nu är tiden så kort. Tiden håller i själva verket på att rinna ut och då gäller det att arbeta på alla fronter samtidigt, säger Sveriges miljöminister Andreas Carlgren om krisen.

Kan man arbeta med två olika metoder? U-länderna vill ha kvar Kyotoprotokollet, en fortsättning på det med två olika avtal. Andra vill ha ett avtal.

– Vår idé här är att inte omedelbart avgöra hur den slutliga lösningen ser ut, utan fortsätta att arbeta både med Kyotoprotokollet och de delar som behöver lösas där och med det arbete som ska göras för att kunna nå ett nytt avtal. Arbetar vi med alla de sakerna parallellt kan vi lösa det här. Det är det vi nu också har som budskap till de afrikanska länderna och övriga u-länder.

Nu har de afrikanska länderna begärt överläggningar med ordföranden Connie Hedegaard. Kan industriländerna ge efter på någon punkt, eller står ni här på var sin sida om staketet?

– Vi kommer att se till att vi också kan komma över staketet från ömse håll. Det är min övertygelse. Vi ska inte låta det här köra av vägen. Lösningen på det är att arbeta med både det som behöver lösas under Kyotoprotokollet och det som behöver lösas när det gäller ett möjligt framtida avtal, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se