Norska Statoil ska utvinna olja i Irak

Norges utrikesminister Jonas Gahr Störe, som kräver snabba insatser mot klimatförändringen, försvarar ändå de fossila bränslena med motiveringen att stötta norskt näringsliv. För nu skall norska Statoil också utvinna olja i Irak.

– Vi kommer att fortsätta använda olja och gas i flera årtionden, frågan är hur vi gör det och det kommer bland annat att avgöras här, säger Jonas Gahr Störe på klimattoppkonferensen i Köpenhamn.

Tillsammans med förre amerikanske vicepresidenten Al Gore har han satt igång forskning kring smältande is- och snömassor världen över och det visar sig att de smälter mycket snabbare än man hittills har trott. Både i Arktis och Antarktis och i Himalaya, Anderna och Alperna. Och för att stoppa avsmältningen krävs snabba insatser, konstaterar Störe.

De fossila bränslena, olja, gas och kol, pekas ofta ut som största orsaken till den globala uppvärmningen. Norges välstånd grundar sig på olje- och gasutvinning i norska vatten. Och nu har alltså Statoil, det stora statliga oljebolaget också köpt in sig i oljefälten i Irak. Men det kan vara en fördel, tror Jonas Gahr Störe.

– Oljeutvinningen i Nordsjön släpper bara ut en tredjedel av vad en genomsnittlig produktion släpper ut. Så jag tror att ett norskt bolag kommer att använda sig av den bästa möjliga tekniken, säger Jonas Gahr Störe och påminner om att Statoil är pionjär när det gäller att lagra koldioxiden så att den inte når atmosfären.

Och oljenationen Norge kommer i fortsättningen att gå i bräschen för strängare utsläppskrav, ett högre pris för koldioxidutsläpp och ny bättre teknologi.

Christer Fridén, Köpenhamn
christer.friden@sr.se