Skolinspektionen:

"Var tredje elev får skriftliga omdömen"

Två tredjedelar av de skolor Skolinspektionen granskat följer inte reglerna som säger att alla elever ska få skriftliga omdömen varje termin. Det försämrar elevernas möjligheter att nå upp till utbildningsmålen, säger Marie-Hélène Ahnborg, som är inspektionsdirektör på Skolinspektionen.

Hon ser djupgående problem i skolverksamheten som en av förklaringarna till bristerna.

– För att man ska lyckas med att ta fram skriftliga omdömen så bygger det på att man regelbundet och kontinuerligt följer elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen, i alla åldrar. Och jag tror att det är redan här som arbetet i många skolor brister, säger Marie-Hélène Ahnborg.

De skriftliga omdömena ska ges till alla elever från årskurs ett till och med nio. De finns till för att elevernas kunskapsnivå ska kunna kontrolleras även innan det att eleverna börjar få betyg, vilket sker först i årskurs åtta. Men Skolinspektionen har alltså funnit att de flesta av de 539 skolor som granskats inte ger några, eller endast bristfälliga skriftliga omdömen.

Omdömena ska ta upp elevens kunskapsutveckling, men på många håll har omdömena istället handlat om elevens humör och andra personliga egenskaper.

Kravet på att alla elever ska få skriftliga omdömen kom i juli 2008 och Marie-Hélène Ahnborg tycker att det är bekymmersamt att skolorna i sådan omfattning ännu inte lever upp till kravet.

– Vi gjorde en sådan här sammanställning redan i juni 2009 och när vi tittade i november så hade vi förväntat oss att det skulle vara fler skolor som levde upp till kraven ett halvår senare, som arbetade som man ska med skriftliga omdömen. Men tyvärr var det inte så, säger hon.

En av de kommuner där Skolinspektionen granskat skolor är Mora. Av 13 granskade skolor där fick samtliga anmärkning. Stefan Linde är chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Mora, och han menar att tiden har varit för knapp för att hinna ta fram ett underlag för de skriftliga omdömena.

– När Skolinspektionen var på besök hade vi inte kommit tillräckligt långt för att de skulle vara nöjda med vårt resultatet och det var inte vi heller. Det har tagit längre tid än vad vi trodde. Men man måste också ha lite förståelse för att alla mina medarbetare vara med i processen, om det här ska ske på ett riktigt. Och då tar det lite tid att få fram ett sådant här underlag, säger Stefan Linde.

David Carlqvist
david.carlqvist@sr.se