Hygienregler minskar skador i vården

Uppdaterad: 15:39
Allt färre patienter drabbas av infektioner i samband med vård på sjukhus. På ett år antalet patienter som infekterats minskat med 42 000. I Norrbotten till exempel har man lyckats halvera sjukhusinfektionerna.

– Alla medarbetare ska göra rätt vid alla tillfällen för alla patienter. Dit hör att följa basala hygienrutiner och klädregler. Kortärmad arbetsdräkt, inga klockor och inga ringar. Använda desinfektionsmedel före att man möter patienterna. Det ser vi som stora framgångsfaktorer, säger Britta Svensson patientsäkerhetssamordnare.

I två år har en satsning på ökad säkerhet för patienter pågått och nu gett resultat. 42 000 färre fick det senaste året en infektion under sjukhusvistelsen och det är 220 färre dödsfall.

– - Vi ser väldigt positivt på det här resultatet eftersom vi tolkar att detta är en spegelbild av allt det förbättringsarbete som sker ute i alla landsting och regioner. Vi ser en väldig systematik i det arbetet, säger Dag Ström, projektledare på Sveriges kommuner och landsting.

Men fortfarande drabbas var tionde patient av en infektion under sjukhustiden. Det innebär att över 100 000 insjuknar och att cirka 3 000 dör varje år.

Hur kan du vara nöjd med det?

- Det är jag absolut inte. Men jag är väldigt nöjd med att se den förändring som åstadkommits bara det senaste året. Och det ger ett starkt incitament till att verkligen driva de här frågorna för att uppnå ett ännu bättre resultat.

De vanligaste sjukdomarna patienter får på sjukhusen är urinvägsinfektion och lunginflammation, sårinfektioner efter operationer men också allvarligare sjukdomar som blodförgiftning.

Att färre drabbas av infektioner i vården leder också till att resurser kan läggas på andra patienter. Man räknar med att 460 vårdplatser tjänas in.

- Först och främst betyder det mindre lidande för patienterna. Det är det absolut viktigaste för oss. Sedan frigör det resurser och platser i primärvården, säger Britta Svensson patientsäkerhetssamordnare i Norrbotten.

Daniel Värjö
daniel.varjo@sr.se