Stora brister i Skatteverkets kontroll

Det råder stora brister i Skatteverkets internationella skattekontroll. Riksrevisionen har granskat hur Skatteverket hanterar informationsutbytet med andra länder.

Anna Hansson är projektledare för granskningen på Riksrevisionen.

– En stor brist är att många kontrolluppgifter från utlandet aldrig läses in i systemet, säger hon.

Riksrevisionen riktar skarp kritik mot Skatteverkets hantering av kontrolluppgifter från andra länder. Den ökade internationaliseringen gör det svårare för Skatteverket att upptäcka skatteflykt och skatteplanering.

Enligt Skatteverkets egna beräkningar rör det sig om 46 miljarder kronor i förlorade skatteintäkter varje år, vilket är en tredjedel av det totala skattebortfallet.

Ett sätt att komma åt problemet är ett ökat informationsutbyte med andra länders skattemyndigheter. Sverige har skatteavtal med de flesta länder i världen och nu under hösten har man fått avtal med ett flertal skatteparadis.

Det innebär att antalet kontrolluppgifter från utlandet kommer att öka dramatiskt framöver och det är här Riksrevisionens kritik kommer in. Det är demoraliserande om de kontrolluppgifter som kommer in aldrig granskas.

– Sedan har man inte någon heltäckande bild av informationsutbytet. Man vet inte exakt hur många kontrolluppgifter som kommer in. Man vet inte hur många som avser fysiska personer, man vet inte hur många som avser juridiska. Man vet inte vad kontrolluppgifterna innehåller för information. Man har helt enkelt en dålig bild av informationsutbytet i dag, säger Anna Hansson på Riksrevisionsverket.

Sofia Klemming Nordenskiöld
sofia.klemming@sr.se