Oklart om tillsyn av medicin i butiker

Mer än 3 000 butiker har ansökt om att få sälja receptfria läkemedel. Men reglerna för hur det ska gå till och vem som ska kontrollera att reglerna följs har inte nått ut.

På Läkemedelsverket har man fått signaler om att läget är oklart, säger Katarina Fors.

– Vi har fått en del påringningar från kommunerna och informerat dem om vad som gäller. De har ju givits ett kontrollansvar i lagen om handeln med vissa receptfria läkemedel.

Enligt lagen ska personer som köper läkemedel vara över 18 år, och det ska finnas ett egenkontrollprogram för butiken. Dessutom finns strikta regler för hur mediciner får placeras i butiken, säger Katarina Fors.

– De ska förvaras under direkt uppsikt om de inte är inlåsta. Det betyder att personal hela tiden ska kunna se läkemedlen och ha en ständig övervakning om de är på ett annat ställe än bakom disk eller inlåsta.

Hur ska det kontrolleras att butikerna följder de här reglerna?

– Kommunerna har ju ett kontrollansvar. Det är ju de som i praktiken mest kommer att vara ute och titta på det här. Sedan har ju Läkemedelsverket fått ansvaret som övergripande tillsynsmyndighet och vi har ju också möjlighet att meddela förelägganden och förbud, säger Katarina Fors vid Läkemedelsverket.

Hittills har Läkemedlsverket fått in mer än 3 000 ansökningar om att få sälja receptfria läkemedel. När ansökningarna behandlats informeras kommunerna om vilka affärer som får sälja receptfritt.

Men den kommunala kontrollen kan ju göras redan nu, säger Katarina Fors vid Läkemedelsverket:

Anna Larsson

anna.larsson@sr.se