Thomas Quick beviljas resning

Uppdaterad 12:02
En av morddomarna mot dömde seriemördaren Thomas Quick kommer att tas upp igen. Svea hovrätt har beslutat att Quick beviljas resning i målet som rör mordet på den israeliske turisten Yenon Levi 1988.

Hovrättspresident Fredrik Wersäll säger att det har kommit fram så mycket nytt att fallet bör prövas på nytt.

– Det som vi framför allt fäster oss vid är att tillförlitligheten av vissa delar av vad han uppgav om det centrala händelseförloppet, alltså själva mordet, är så pass osäker. Med hänsyn till vad som nu har kommit fram tycker vi att man ska pröva skuldfrågan igen, säger Fredrik Wersäll.

Thomas Quick, som bytt namn och numera heter Sture Bergwall, är dömd för åtta mord som han tidigare erkänt.

Men i december förra året tog Quick tillbaka alla sina erkännanden. I april i år lämnade han in en resningsansökan för att den första domen mot honom ska prövas på nytt.

Det fall som Quick nu begärt, och också beviljats resning för, är mordet på den 24-årige israeliske mannen Yenon Levi i Dalarna sommaren 1988.

Quick hävdar att hans tidigare erkännande var falskt och att det fanns teknisk bevisning som talade emot erkännandet.

Dessutom hävdar han att erkännandet kom när han var kraftigt påverkad av narkotikaklassade läkemedel.

Det är de här faktorerna tillsammans som gör att Svea hovrätt nu beviljar resning. Och därmed kommer målet att tas upp igen i Falu tingsrätt.

Thomas Quicks advokat Thomas Olsson är nöjd med hovrättens beslut.

– Vi har hela tiden haft gott hopp om utgången men det känns ändå som en fantastisk händelse. Det är mycket glädjande, säger Thomas Olsson.

Thomas Quick och hans advokater kommer nu att söka resning för de ytterligare sju mord han dömts för.

Om han kommer att få en ny prövning även där vill inte Fredrik Wersäll spekulera i, men han säger att det är mycket ovanligt att beviljas resning efter så lång tid.

– Det är utomordentligt ovanligt. Det händer bara i enstaka fall. Jag tror man också måste säga att detta är ett speciellt fall.

På vilket sätt då?

– Genom att den ursprungliga domen byggde just på ett erkännande och att tillförlitligheten av erkännandet och de uppgifter som gavs inom ramen för det erkännandet var det som var avgörande för bedömningen. Och att det här erkännandet har återtagits så långt efteråt tror jag är en ganska speciell situation, säger hovrättspresident Fredrik Wersäll.

Tove Svenonius
tove.svenonius@sr.se