Bilprovningens monopol uppe i riksdagen

På torsdagsförmiddagen har riksdagen debatterat förslaget om att Bilprovningen ska mista sin monopolställning när det gäller att besiktiga bilar. Lagförslaget får kritik av bland annat oppositionen.

– Problemet är att det enligt regeringens egna beräkningar kommer att bli betydligt dyrare för konsumenterna, sa socialdemokraten Hans Stenberg.

Enligt flera bedömare lär det i framtiden bli dyrare att besiktiga en bil i glesbygd än i en stor stad.

Dessutom har både politiker och företrädare för transportnäringen pekat på risken för sämre tillgänglighet i glesbygden. Men enligt den ansvarige ministern Mats Odell kommer det bli precis tvärtom.

– Det vi har sett i de länder där man har avvecklat monopolen är att servicen och tillgängligheten också i glesbygd har förbättrats, säger han.

Det som riksdagen nu diskuterar är inte någon total avreglering av fordonsbesiktningen. Vissa stängs nämligen ute från rätten att besiktiga bilar, däribland bilförsäljare och bilverkstäder.

Det kritiseras av Transportgruppens vd Peter Jeppsson, som menar att det kan leda till att några få stora företag delar upp besiktningsmarknaden mellan sig.

– Redan i dag får bilverkstäder göra besiktningsliknande saker, när de gör det som kallas släcka tvåor. Det vill säga de får reparera saker och ting åt dem som fått en tvåa i besiktningen och sedan godkänna efteråt att reparationen är gjord. Och de bilverkstäder som gör det i dag kan mycket väl göra resten av besiktningen också säger, säger han.

Men Transportgruppens vd får mothugg, bland annat från den tekniska kontrollmyndigheten Swedac, där fordonsenhetens chef Tomas Blom säger att besiktningen måste utföras av oberoende företag.

– Man ska kunna lita på att en besiktning är objektiv, så att det inte finns ett intresse av att hitta anmärkningar som man sedan kan reparera och ha vinning i det. Danmark hade för några år sedan i det närmaste en avreglering, och där har man haft stora problem, som man nu försöker hämta i kapp och införa ett regelverk, säger han.

Jens Möller
jens.moller@sr.se