SBAB:

"Goda marginaler på svenskarnas bolån"

Riksbanken varnade tidigare i veckan för att låntagare kan ta för stora risker om de inte planerar för en betydligt högre ränta än i dag. Men enligt banken SBAB har de allra flesta låntagare i dag ovanligt goda marginaler.

– Även en kraftig höjning av ränteläget innebär inga stora bekymmer för den genomsnittliga ägaren av villor eller bostadsrätter. Det är faktiskt så att den som bor i en hyresrätt redan nu lägger mycket mer på sitt boende i förhållande till inkomsten, än vad en villaägare eller bostadsrättsägare skulle göra, även om räntorna ökar kraftigt, säger SBAB:s chefsekonom Tomas Pousette.

Han tycker att det är viktigt att skilja på den genomsnittlige låntagaren och de som köpt en bostad med stora lån på senare tid, när priserna dragit iväg. Det är de senare som kan hamna i riskzonen när räntan stiger.

Tomas Pousette stödjer sig på siffror från Statistiska centralbyrån, som visar att boendeutgifternas andel av den disponibla inkomsten för dem som bor i småhus och bostadsrätt har minskat ganska kraftigt från 2004 till 2008. Detta trots att bostadspriserna har gått upp.

Samtidigt fortsätter hushållen att låna mer pengar. Under det tredje kvartalet i år ökade utlåningen till hushåll med 45 miljarder kronor.

Riksbankschefen Stefan Ingves påminde häromdagen om att dagens rekordlåga ränta inte varar för evigt, och att det finns de som kan hamna i en skuldfälla.

– Man måste vara medveten om att vi inom två till tre år har en räntenivå som ligger någonstans omkring fyra procent. Sedan ska man lägga till en räntemarginal på det. Då har man betydligt högre bolåneräntor än i dag. Det måste man beakta när man gör sina kalkyler, säger Stefan Ingves.

Tomas Pousette tycker samtidigt att det är bra att Riksbanken varnar för de kommande räntehöjningarna, trots att de allra flesta inte är i riskzonen.

– Jag tycker att det är bra att man tar det här seriöst och varnar för det. Sedan tror jag att man vill skydda sig själv och att det inte ska komma någon i efterhand och säga ”se här vad ni ställde till med, med den väldigt låga räntan”. Då kan man ändå säga att man varnade för att det kunde gå riktigt illa, säger SBAB:s chefekonom Tomas Pousette.


Sören Granath
soren.granath@sr.se