Alla landsting får köpengar

Alla landsting får pengar från regeringens så kallade kömiljard som ska gå till landsting som lyckats korta väntetiden i köerna. Men det här gäller bara i år nästa år kan det se annorlunda ut.

Färre patienter får visserligen vänta länge i kö dag jämfört med för ett år sedan, men med de striktare regler för kömiljarden som införs nästa år skulle inte alls lika många landsting klara gränsen och få pengar.

Socialminister Göran Hägglund är ändå nöjd.

– Vi ser remarkabla förbättringar i varje enskilt landsting och det leder till att människor inte alls behöver vänta så länge på vården som man har gjort tidigare.

Kömiljarden ges till de landsting där minst 80 procent av de köande patienterna får besöka specialistläkare eller får operation inom 90 dagar.

Alla landsting klarar gränsen vad gäller operation och behandling, men vad gäller besök så når inte Västernorrland ända upp till 80 procent och får därmed mindre pengar än de andra landstingen.

Men i den statistik som presenterades i dag så räknas inte så kallat frivilligt väntande patienter med, exempelvis sådana som hellre väntar mer än 90 dagar på operation bara för att få den vid det närmaste sjukhuset. Det gäller exemplelvis Västernorrland som om den totala kön räknas skulle ligga bättre till än flera landsting som nu får pengar.

– Hade vi för ett år sedan vetat vad vi vet i dag är det klart att vi från början hade gjort det här på ett annat sätt, säger Göran Hägglund.

Under nästa år kommer också reglerna ändras så att alla patienter som väntar mer än 90 dagar räknas med, oavsett vad kön kallas. Om de reglerna gällt i dag skull exempelvis bara Jönköping och Värmland klarat gränsen vad gäller operation och ett tiotal landsting gränsen för besök. De flesta av landstingen skulle inte fått några pengar alls från kömiljarden. Så det är inte säkert att alla landsting får pengar nästa år, enligt socialminister Göran Hägglund.

– Det är inte självklart. Det kommer att kräva att man lyfter sig ytterligare i håret. Det är själva avsikten med de här medlen att de bara fördelas till de landsting som åstadkommer de förbättringar som vi menar ligger i patientens intresse, säger socialminister Göran Hägglund.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se