Efter Ekots granskning

Sis kan tvingas göra om rapport

Statens institutionsstyrelse, Sis, kan tvingas göra om den rapport som gjordes efter Ekots avslöjanden om missförhållanden när barn och unga blir inlåsta i isoleringsceller. Sis ska ha granskat alla isoleringar som gjordes under förra året, men Ekots granskning visar att inte i något fall har Sis varit i kontakt med de barn som isolerats.

– Jag tycker att det är en brist. Min utgångspunkt är att barn ska höras, säger socialtjänstminister Maria Larsson (KD).

Sis har på regeringens uppdrag gått igenom alla fall när barn och unga blivit instängda i isoleringsceller under ett och ett halvt år och Sis har inlett tillsynsärenden i 112 av de fallen.

Men inte i något fall, inte ens de fall där tillsyn inletts, har Sis varit i kontakt med de barn och ungdomar som isolerats för att höra deras version. Det är bara institutionscheferna som fått yttra sig.

– Statens institutionsstyrelse är en statlig myndighet. Vi är alla statstjänstemän och har regler att följa och vi får väl utgå ifrån att våra institutionschefer talar sanning, säger Susanna Åhgren, verksjurist på Sis.

Men vare sig Barnombudsmannen, eller Bris, Barnens rätt i samhället, tycker att det räcker med att höra de granskade chefernas version. De kräver nu och kräver nu att rapporten görs om.

Det finns dokument som visar att på över 100 fall där de unga i strid med lagen hållits inlåsta i isoleringscellen fast de varit lugna.

Detta var läraren Martin Oskarsson med om när han vikarierade på ett ungdomshem.

Avdelningschefen bestämde då att en av ungdomarna skulle sitta inlåst i bara kalsongerna för att han skulle erkänna att han mobbat andra elever. Först när han gick med på att erkänna fick han komma ut.

– Då fick han stå i den här förnedrande situationen utan kläder inför tio-tolv vuxna och bekänna. Det var så att jag bara vill spy, säger Martin Oskarsson.

Trots att dokumenten, som visar på över 100 fall av olagliga isoleringar, var kända på Sis nämns de inte i rapporten till regeringen.

Det kan nu bli så att rapporten får göras om säger ansvarig minister Maria Larsson.

– Vi får titta på de här nya uppgifterna som Ekot har redovisat för att se om det finns skäl till att granskningen görs om, säger hon.

Bo-Göran Bodin
bo.goran.bodin@sr.se

Daniel Velasco
daniel.velasco@sr.se