Lönekrav förtydligas inför avtalsrörelse

De två lärarfacken lade i dag fram sina krav inför den kommande avtalsrörelsen - och lärarna vill ha mer andra grupper. Också Kommunal gick i dag ut med sina krav för 420 000 medlemmar i kommuner och landsting.

Även Kommunal vill ha mer än andra grupper - närmare 3,5 procent i lönepåslag med en särskild jämställdhetspott.

– Det här handlar om att vi i dag har en väldigt ojämställd arbetsmarknad. Vi har där inom ramen för de avtalsgrupper som finns inom förbundet, alltså en stor majoritet kvinnor, fått accept av LO-familjen att också att kräva ett utrymme utöver kravet på 625 kronor per månad. Vi vill ha ytterligare 125 kronor per heltidsanställd, som vi vill använda till riktade åtgärder för att få en bättre balans och närmande mellan mäns och kvinnors löner, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

Liknande resonemang har Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet som i dag presenterade sina krav på 2,5 till 3 procent i lönepåslag.

– Så att det är centrala avtal, centrala nivåer och relativlöneförskjutning mellan 2,5 och 3 procent, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Lärarfacken vill också begränsa antalet undervisningstimmar och i stället få mer tid för planering och uppföljning för att höja kvaliteten undervisningen.

Det här är tvärtemot Sveriges kommuner och landstings krav att minska lärarnas planeringstid. De tio timmarna per vecka som lärarna fått disponera utanför skolan vill SKL dra ner till hälften. En oacceptabel kontroll av lärarna, säger Metta Fjelkner.

– Det finns en föreställning om, tyvärr, och en stor misstro från kommunernas sida när det gäller hela lärarkåren. Det visar sig inte minst när man på ett par ställen nu inför stämpelklockor enligt gammal medeltida modell nästan för att man vill kontrollera lärarna.

Sofia Klemming Nordenskiöld
sofia.klemming@sr.se