Tågtrafikstopp i kanaltunneln

I tunneln under Engelska kanalen har tre tåg blivit stående med tekniska fel under kvällen och natten.

Bakgrunden uppges vara den stora temperaturskillnaden inne och utanför tunneln.

Just nu råder snöoväder och förhållandevis svår kyla i områdena kring Engelska kanalen. Tågtrafiken genom tunneln har stoppats tills vidare på grund av de stillastående tågen.