FN:s klimatmöte blev ett antiklimax

Uppdaterad: 12:46
Resultatet av FN:s klimatmöte i Köpenhamn blev långtifrån vad många hade hoppats på. Med sig i bagaget tillbaka hade världens ledare inget klimatavtal utan fick nöja sig med en politisk överenskommelse.

Det blev inget avtal utan mötet resulterade bara i en politisk deklaration, som varken anger utsläppsmål eller blir juridiskt bindande.

Statsminister Fredrik Reinfeldt, som lett en grupp på ett 30-tal länder för att få fram en överenskommelse drog den här slutsatsen:

– Det här är en bra temperatur på hur kraftfullt ledarskapet och världens beredskap är att stå upp emot klimathotet, säger statsminister Fredrik Reinfeldt som avgår som EU:s ordförande vid årsskiftet.

Du drar slutsatsen att det egentligen saknas politisk vilja?

– Ja. Den som har följt den här frågan på senare år noterar att det är alldeles uppenbart, säger Fredrik Reinfeldt.

Det hjälpte inte att 120 av världens stats- och regeringschefer och FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon kom till Köpenhamn. Trots att världsledarna talade vältaligt om vikten av att bekämpa klimatförändringarna, att det var dags att gå från ord till handling, att man måste tänka på barn och barnbarn har många politiker inte lyckats höja blicken över sina nationella intressen.

Många företrädare för miljöorganisationer är djupt besvikna och tycker att man misslyckats totalt.

– Vi är mycket, mycket besvikna. Det finns inget tecken på att världens ledare på allvar visar att de tar klimatfrågan på allvar, säger John Nordbo klimatansvarig vid Världsnaturfonden i Danmark.

Detta mastodontmöte som planerats i två år slutade utan att man uppnått de resultat som många förväntat sig. Inga siffror för utsläppsminskningar, varken på kort eller på lång sikt. Inget nytt juridiskt bindande avtal. Nu kommer det att kanske ta flera år till innan man har ett nytt avtal efter det att Kyotoavtalets åtagandeperiod går ut 2012.

John Nordbo tycker att politikerna bara skyller ifrån sig.

– Vi är tyvärr i en situation där de flesta länder koncentrerar sig mer på vad andra länder bör göra än vad de själva bör göra.

Motsättningarna och misstron mellan industriländer och utvecklingsländer har också trasslat till det och försenat förhandlingarna när alltför mycket har kommit att handla om procedurfrågor.

Och det gjorde inte saken bättre att förberedelsemötena i Bangkok och Barcelona gick så trögt och bara slutade i ohanterliga textmassor med 2 000 alternativa förslag. Nu får Mexiko ta hand om klimatförhandlingarna vid det årliga klimatmötet i december nästa år.

Ingrid Gustavsson, Köpenhamn
ingrid.gustavsson@sr.se