Många turer kring Saab-köpet

Redan i november förra året fanns tecken på att amerikanska GM tänkte göra sig av med Saab. I dag står Saab inför en nedläggning.

November-december 2008 Saab fick de första signalerna att General Motors tänkte göra sig av med bolaget.

Februari 2009 GM uppgav att man ska klippa banden med Saab senast vid årsskiftet. Saab går in i en halvårslång rekonstruktion.

 Juni GM presenterar preliminärt avtal att sälja Saab till Koenigsegg Group.

Augusti GM presenterar ett avtal där Koenigsegg Group köper samtliga aktier i Saab.

September Kinesiska BAIC presenteras som tilltänkt delägare i Koenigsegg Group.

Oktober Europeiska investeringsbanken beviljar lån på drygt fyra miljarder kronor under förutsättning att svenska regeringen ger statliga garantier och EU-kommissionen ger sitt godkännande.

November Koenigsegg Group drar sig ur Saabaffären.1 december: GM:s styrelse meddelar att det finns bud på Saab som ska utvärderas under december månad.

14 december Det bekräftas att kinesiska Beijing Automotive köper teknik och utrustning från Saab Automobile.

15 december GM meddelar att Spyker Cars är den enda kvarvarande spekulanten på Saab.

18 december GM kommer med beskedet att bolaget inleder en nedläggning av Saabs verksamheter.

20 december Spyker uppger att man har ett nytt bud på Saab. Tidsfristen för budet går ut på måndag den 21 december vid 23-tiden.

Källa: TT, SR