Bankerna tar mer betalt för lån

Bankernas utlåning till hushållen ökar snabbt, och det gör även bankernas lönsamhet på bolånen. Det konstaterar Finansinspektionen i en rapport om bankmarknaden.

– Det är inte säkert att det här är en signal om dålig konkurrens på marknaden. Vi såg innan krisen att marginalerna på många marknader förmodligen var för låga. Nu ser vi en normalisering. Jag tror fortfarande att konkurrensen för svenska bankmarknaden är fullt acceptabel, säger Lars Frisell, chefsekonom på Finansinspektionen.

Det är de extremt låga räntorna som förklarar den snabba ökningen av bolånen. Hushållens bolån har ökat med nio procent i volym om man jämför november 2009 med samma månad ett år tidigare.

Samtidigt har bankerna ökat sin lönsamhet på utlåningen. Mest har marginalerna ökat på företagsutlåningen, där utlåningen till skillnad från till hushållen minskat.

Bankerna tar bättre betalt från företagen, och motiverar det med att kreditriskerna ökat. Men bankerna tar ändå mer betalt än vad riskerna ser ut att motivera enligt Finansinspektionen.

– När vi tittar på bankernas egna riskklassificeringssystem, där de försöker mäta och uppskatta risken i utlåningen, och jämför med de räntor de tar ut, så kan vi se att räntemarginalerna ökar mer än vad riskuppskattningen ökar.

Vad ska man dra för slutsats av det?

– Det är klart att det blir dyrare för företag att låna. Å andra sidan har vi konstaterat att marginalerna på en rad marknader, bland annat vanliga krediter, var alldeles för låga innan krisen. Och förmodligen var en del i upprinnelsen till hela krisen, att bankerna inte tog tillräckligt betalt för den risk de tog på sig, säger Lars Frisell, chefsekonom på Finansinspektionen.

Sören Granath
soren.granath@sr.se