Antalet lex Maria-anmälningar ökar

Antalet anmälningar som gäller att en patient har drabbats av skador, eller riskerar att drabbas, fortsätter att öka

Förra året kom det in 1 931 lex Maria-anmälningar till Socialstyrelsen, drygt 300 fler än året innan, skriver Dagens Medicin.

Vårdgivaren ska göra en anmälan till Socialstyrelsen om en patient har drabbats av eller riskerar att få en allvarlig skada efter kontakt med hälso- och sjukvården.