Lund och Göteborg får rätt till hjärtbyte

Skånes universitetssjukhus i Lund och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg blir de två sjukhus som får utföra hjärttransplantationer i Sverige. (SR Malmö)