Facken vill begränsa bemanningsföretag

Nu kommer ytterligare ett exempel på hur arbetsgivare säger upp personal och sedan hyr in samma anställda via bemanningsföretag.

I den pågående avtalsrörelsen försöker flera tunga fackförbund få igenom begränsningar av rätten till den här typen av lösningar.

– Man hanterar folk på ett vidrigt sätt bara för att man har trumf på hand.

Det säger Rolf Sörvik, uppsagd tidigare fackklubbsordförande på båttillverkaren Hallberg-Rassy.

Här på varvet på Orust bygger Hallberg-Rassy lyxiga fritidsbåtar där de dyraste kostar 20 miljoner kronor styck. Men 2008 började orderingången rasa och företaget har sagt upp ungefär hälften av de tidigare bortåt 300 anställda. Fast av de uppsagda är det 49 som arbetar igen på varvet, inhyrda via ett bemanningsföretag.

Facket menar att företaget medvetet sa upp för många och sedan bara hyr tillbaka de allra bästa, ett sätt för företaget att kringgå den lagstadgade återanställningsrätten som uppsagda har i nio månader efter att de har tvingats lämna sitt jobb.

– Jag tycker att det är skrämmande att man bara letar efter sätt att gå runt lagar och regler som vi har i samhället. Man gör sig av med dem som just nu inte duger men som dög i goda tider.

Men båttillverkarens vd Magnus Rassy menar att grundproblemet är att företagsledningen och facket inte var överens om vilken kompetens som krävs för att företaget ska kunna fortsätta bygga sina båtar.

– Hade man bara gått efter anställningstid och inte efter kompetens så hade det blivit stora luckor inom exempelvis en bra inredningssnickare, elektriker, motorinstallatörer och andra viktiga funktioner.

Kan du förstå facklig ilska över det här sättet att agera. Att man säger upp för många och hyr tillbaka dem via ett bemanningsföretag?

– Både ja och nej. I det korta perspektivet kan jag förstå tanken men man har inte tänkt hela vägen. Det är inte bara ett intresse av att ha ett visst antal anställda i ett företag utan man måste kunna uträtta saker så att företaget har en framtid. Det har vi med den lösningen vi funnit nu men det hade inte vi inte haft om vi hade gått på den lösningen som presenterades för oss.

Den senaste tiden har blossat upp konflikter kring flera företag som på olika sätt har ersatt fast anställda med personal från bemanningsföretag. I den pågående avtalsrörelsen försöker nu LO och flera andra fackförbund driva igenom begränsningar i arbetsgivarnas möjligheter att på det här sättet kringgå lagen om anställningsskydd, Las. Från arbetsgivarhåll menar man däremot att företagen inte kringgår Las, utan det handlar om att hyra in personal som tillfällig förstärkning.

Livsmedelsarbetareförbundet har stämt Marabou inför Arbetsdomstolen för brott mot företrädesrätten till återanställning, men vd:n för Hallberg-Rassy är helt övertygad om att han har agerat rätt.

– Det finns ingen som påstår att vi skulle ha gjort något annat än vad som är lagligt och riktigt, inte ens från facklig sida.

Men förre fackklubbsordföranden Rolf Sörvik vill att hans GS-fack centralt ska ta krafttag mot Hallberg-Rassys sätt att kringgå Las.

– Man bör agera ganska kraftigt. Man borde få med det här i avtalsrörelsen och se till att skriva in det i kollektivavtalen så att detta inte går att göra i fortsättningen, säger Rolf Sörvik, tidigare fackklubbsordförande på Hallberg-Rassy.

Jens Möller
jens.moller@sr.se