Oro att danska mårdhundar får fäste

Danmark måste agera mot mårdhunden, annars kan södra Sverige bli ett paradis för den fruktade arten, säger myndigheter och forskare. Sedan ett par år pågår ett projekt för att försöka hindra att mårdhunden får fäste i Sverige. 

Mårdhunden är en så kallad invasiv art, som kan ställa till stor skada i den svenska naturen.  Det säger P-A Åhlén, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå, som nu arbetar med mårdhundsprojektet i samarbete med Svenska jägareförbundet och Naturvårdsverket:

– De främsta framtida problemen är förlust av biologisk mångfald. Det handlar om sällsynta fågelarter i näringsrika våtmarker, och våra rara amfibiearter.

Fågelägg och grodor är mårdhundens favoritföda, men den äter allt den kommer över. I motsats till björn, varg, järv och lo är mårdhunden ett rovdjur som inte hör hemma i den svenska faunan. 

Den härstammar från Kina och Korea, lever i våtmarker och infördes först till Ryssland för pälsproduktion på 1930-talet.  Den förökar sig snabbt och kan få upp till 18 ungar.  Hittills har man skjutit 100 mårdhundar i norra Sverige sedan man lyckats spåra dem. Åke Granström, Svenska jägareförbundet, berättar hur jakten går till.

– Vi lägger ut luktfällor, efter det gör vi insatser med fällor eller specialtränade hundar som kan visa var de finns, säger han.

Sverige är bundet av flera konventioner för att försöka bekämpa den här arten, som nu sprids i stora delar av Europa, säger Christer Pettersson på Naturvårdsverket.

– Om vi nu kan hitta en metod för att förhindra spridningen här så finns det ett internationellt intresse.

Mårdhunden finns i stora mängder i Finland. I Sverige förekommer den framför allt i Tornedalen. Men det man nu fruktar mest är att det ska ske en spridning från söder, säger P-A Åhlén.

– Det stora hotet i dag är en invasion från Danmark, där arten är under stark ökning. Den har inga som helst problem att simma från Danmark till Sverige. Det här är ett vattenlevande hunddjur från östra Asien.

I södra Sverige skulle mårdhunden klara sig ännu bättre än i norr. Där kan den dessutom föra med sig rabies och den fruktade lilla dvärgbandmasken som kan angripa också människor. 

I kväll ska forskare och Naturvårdsverket informera en grupp riksdagsmän om läget med mårdhunden.

– Det är klart att i bakfickan har vi ju att om vi kunde få ett politiskt tryck på Danmark så skulle vi vinna mycket.

Är Danmark medvetna om farorna med den här arten?

– Det är de absolut. Vi har haft flera möten med deras naturvårdsverk. Vi känner att vi vinner ett par centimeter varje gång, men det skulle gå lättare om det kom uppifrån och ned, säger P-A Åhlén, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Svenska jägareförbundet.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se