Nordea struntar i bonus-stopp

Bonusbråket mellan regeringen och Nordea fortsätter. Inför Nordeas stämma föreslår bankens styrelse ett system med rörlig lön för toppchefer. Men regeringen säger blankt nej och har lämnat in eget ett motförslag.

– Regeringen har ju tagit tydlig ställning mot det vi anser vara en osund bonuskultur. Vi anser inte att rörliga ersättningar är ett bra sätt att premiera företagsledningar. Vi anser att det inte ska finnas rörliga ersättningar för ledningarna i företag med statligt ägande. Och det gäller också i Nordea, naturligtvis, säger finansmarknadsminister Mats Odell.

Alltsedan finanskrisen har regeringen och bankerna bråkat om rätten för höga chefer att få bonus. Nordea är ett speciellt fall eftersom staten äger knappt 20 procent av banken.

Inför Nordeas årsstämma föreslår nu styrelsen en modell där medlemmar i bankens koncernledning, det vill säga de högsta cheferna, ska kunna få rörlig lön på upp till 35 procent av den fasta lönen. Också ett nytt incitamentsprogram föreslås.

Nordeas ordförande Hans Dalborg finns inte tillgänglig för kommentar men säger i ett skriftligt svar att:

"Styrelsens uppgift är att tillvarata alla aktieägares intressen - och att förslaget följer internationella och svenska regler och riktlinjer"

Redan förra året var det bråk på Nordeas stämma. Då gjorde staten en bonuskupp och kom med ett förslag om att ta bort rörliga löner direkt på stämman, den gången blev staten nedröstad. Nu gäller att det förslag som får mer än 50 procent av rösterna vinner.

Mats Odell gör klart att han hoppas få med sig småspararna på tåget.

– Vi har haft en omfattande dialog med både styrelsen, ledningen och andra ägare i Nordea, och där har vi inte nått fram. Det är därför vi lägger ett eget förslag till stämman, som vi också söker stöd för hos övriga ägare.

Så ditt hopp står till Nordeas mindre aktieägare?

– Ja, det är också en väldigt tydlig markering att vi är emot den bonuskultur där ledningen för finansiella institut ska ha rörliga ersättningar, säger Mats Odell.

Louise Andrén Meiton
louise.andren-meiton@sr.se