Polisen kan få scanna registreringsskyltar

Rikspolisstyrelsen vill utrusta landets polisbilar med kameror som automatiskt läser av registreringsskyltar.

Kamerorna kommer att underlätta polisens arbete och hjälpa till att lösa brott, det menar Rikspolisstyrelsen som nu skall utreda frågan.

Klickljudet  talar om att en registreringsskylt är avläst. Kamerorna kan monteras så att de avläser registreringsskyltar runt om hela polisbilen.

Kamerorna avläser en skylt i sekunden och larmar om en bil är till exempel stulen, eller om en bil tillhör en efterlyst brottsling.

Polisen i USA och i flera europeiska länder använder systemet Automatic License Plate Recognition, eller automatisk nummerskyltsavläsare på svenska. Rikspolisstyrelsen har varit över i England och studerat deras system, som enligt sektionschef Björn Lidö varit framgångsrikt.

– De har ju mycket goda erfarenheter. Där de uppdagat en mängd olika förseelser, men även brott genom automatisk nummerskyltavläsning.

Polisen i Sverige brukar säga att många brottsutredningar börjar på vägen. Det vill säga att polisen stoppar en bil och då avslöjar en brottsling.

– Även kriminella färdas ju i bil, vilket är en av anledningarna att utredningar startar på vägen. Många av de kontroller som genomförs, som har ett trafikssäkerhetssyfte initialt, kan leda till att annan brottslighet uppdagas. Det kan till exempel handla om narkotika- och stöldbrott.

Det är rätt många utredningar som börjar på det viset?

– Ja det är relativt stor andel utredningar som börjar på det viset, säger Björn Lidö vid Rikspolisstyrelsen.

I dag måste polisen manuellt skriva in ett bilnummer och göra en sökning, eller begära att länskommunikationscentralen gör det. På en timme hinner man inte göra så många sökningar manuellt. De automatiska kamerorna klarar av scanna 3 600 nummerplåtar på en timme.

Rikspolisstyrelsen skall nu undersöka de lagliga och tekniska förutsättningarna för att införa de automatiska nummerskyltsavläsarna. Björn Lidö ser inga problem med att införa det nya övervakningssystemet.

– Nej, jag ser inte att det finns någon problematik. Frågan måste utredas så att de legala förutsättningarna finns. Det måste kanske anpassas och lagregleras. Eller att man reglerar det med föreskrifter, säger Björn Lidö, sektionschef på Rikspolisstyrelsen.

Jens Ericson, Malmö
jens.ericson@sr.se