Moçambiques erfarenheter bra för Haiti

Jordbävningen på Haiti fick ju katastrofala följder i ett fattigt land med begränsade resurser och lite förberedelser. Men även fattiga länder kan göra en hel del för att lindra följderna av naturkatastrofer.

Ett bra exempel på det är Moçambique i södra Afrika, säger Michel Matera, som har jobbat med katastrofberedskap i såväl Haiti som Moçambique, för FN-organet UNDP.

Exemplet Moçambique visar att även ett fattigt land med begränsade resurser kan göra mycket, om det finns politisk vilja och ett ledarskap, säger Michel Matera. 

Moçambique drabbades av en kraftig cyklon och översvämning år 2000 där 500 människor omkom.

Det ledde till att landet började bygga upp en katastrofmyndighet för att vara bättre förberedd på kommande naturkatastrofer. Det har gett resultat, vid nästa cyklon år 2007 omkom bara nio personer.

Michel Matera har jobbat med katastrofförberedelser för FN-organet UNDP i Haiti och i Moçambique. Men trots att det var väl känt att Haiti riskerade att också drabbas av en kraftig jordbävning saknades den politiska viljan och kapaciteten för att vidta åtgärder där.

Det är Haitis historia av förtryck och konflikter under de senaste 50 åren som gjorde konsekvenserna av jordbävningen så ödesdigra, menar Michel Matera.

Det är kollapsande byggnader mer än jordbävningen i sig som dödar människor. Men de som redan har börjat bygga upp sina bostäder igen i Haiti nu har knappast någon möjlighet att bygga säkrare den här gången heller.

Ett bra förberedelsearbete börjar på gräsrotsnivå. Om det finns en lokal organisation, och om de som drabbas först av naturkatastrofer vet hur det ska agera så gör det också det internationella hjälparbetet mer effektivt, säger Michel Matera på UNDP.

Margareta Svensson
margareta.svensson@sr.se