Katastrofdrabbad får betala själv

Staten ska ha en beredskap för att hjälpa svenskar som hamnar i krissituationer eller katastrofer utomlands. Men individen ska stå för kostnaderna för evakuering och sjukvård. Det föreslår regeringen i en ny lag. 

Lagen ska tydliggöra statens ansvar vid katastrofhändelser utomlands. Bakgrunden till lagförslaget är de oklarheter om statens ansvar som blev tydliga i samband med flodvågskatastrofen 2004 och kriget i Libanon 2006.

– Det innebär att vi får lite mera rätsida i det här, i katastrofer som vi hoppas inte ska inträffa, säger utrikesminister Carl Bildt.

Vad ska vara statens ansvar för svenskar som hamnar i katastrofhändelser?

– Statens ansvar är sekundärt. Vi ska aldrig glömma att som individer har vi huvudansvaret för oss själva. Reser vi utomlands ska man vara försiktig och ta en reseförsäkring, reseföretagen har ett ansvar. Men sedan inträffade det situationer då staten måste rycka in, det kan vara stora katastrofer, människor som hamnar i kläm, då ska vi försöka hjälpa så mycket som möjligt och det regleras enligt denna lag.

Hur ska ni hjälpa då?

- Det beror alldeles på situationen, men det kan vara att hjälpa till att förskottera pengar till en hemresa. Det kan vara att förskottera sjukvårdskostnader och det kan vara mycket annat beroende på situationen.

Vem ska stå för kostnaderna för evakuering och sjukvård?

– Det beror på. I stora katastrofer får staten stora kostnader för vi sänder ofta ut personal för att hjälpa till. I normalfallet, om man till exempel rest ut på en semester någonstans, och sedan evakueras man hem så hjälper staten till med hemresan men sedan vill staten gärna ta betalt för det, det betalar normalt reseföretagen, reseförsäkringen eller flygbolaget, säger Carl Bildt som hoppas att lagen träder i kraft redan i sommar.

Daniel Värjö
daniel.varjo@sr.se