Fransk fartygsförsäljning upprör Litauen

I Litauen är regeringen upprörd över att Nato-kollegan Frankrike ska sälja ett avancerat krigsfartyg till Ryssland.

Med 2008 års krig mellan Ryssland och Georgien i färskt minne är litauerna rädda för den tidigare ockupationsmaktens upprustning av marinen.

Andrius Krivas, politisk rådgivare i försvarsministeriet, citerar en rysk amiral.

– Hade vi haft ett sånt fartyg under Georgienkriget hade vi klarat det som då tog 26 timmar på bara 40 minuter.

Ryssland använde alltså krigsfartyg i Svarta Havet i anfallet mot Georgien. Men man är inte riktigt nöjd med dem utan vill ha modernare fartyg. Och då har den ryska marinen hittat vad den vill ha i den franska flottan. Det är fartyg av den så kallade Mistral-klassen som kan ta både helikoptrar, stridsfordon och trupper och som lämpar sig väl för landstigningar.

– Det här är inget fartyg för försvar, det är ett fartyg för anfall, säger Andrius Krivas.

I Litauen är man besviken över att Nato-medlemmen Frankrike inte har brytt sig om den oro detta har skapat hos andra medlemmar av militäralliansen. Inte bara i Litauen, utan också i Lettland och Estland. Även i USA har kritiska röster hörts.

Nu hoppas man att EU tar tag i frågan eftersom Litauen anser att försäljningen av krigsfartyg till Ryssland bryter mot EU:s regler som bland annat förbjuder försäljning av krigsmateriel som kan bidra till internationell aggression.

Nu lär Litauen knappast kunna stoppa Frankrikes vapenaffär med Ryssland utan mera via sina protester åter stänga det fönster mot Ryssland som Frankrike har öppnat, så det inte blir fler vapenaffärer.

– Det här är så allvarligt att det förtjänar en debatt inom hela EU och Nato, säger Andrius Krivas på Litauens försvarsministerium.

Christer Fridén, Villnius
christer.friden@sr.se