Högsta löneökningen på tio år förra året

Under förra året steg de svenska reallönerna i snitt med drygt tre och en halv procent. Det är den högsta löneökningen sedan millenieskiftet, visar siffror från Medlingsinstitutet.

Den viktigaste förklaringen till den ovanligt höga reallöneökningen är förra årets låga inflationstakt, enligt Medlingsinstitutet.

I snitt har reallöneökningarna under perioden 1995 till 2008 legat på två och halv procent per år.

Reallönerna är den faktiska löneökningen justerat för inflationen.