SJ:s vd:

"SJ har tåg som inte klarar vinterklimat"

Efter vinterns stora problem med förseningar i tågtrafiken frågades Banverket och SJ i dag ut i riksdagens trafikutskott.

De var självkritiska men Banverkets generaldirektör Minoo Akhtarzand tyckte ändå att det har fungerat bättre i Sverige än i jämförbara länder, och hur det var snövintern 1986-87.

– Det är bättre jämfört med för 20 år sedan, men det är inte alls tillräckligt. Det är fortfarande inte alls acceptabelt. Det är fortfarande dåligt och det är det vi måste jobba med för att förbättra.

Hur blir det nästa vinter?

– Nästa vinter hoppas jag att vi kan vara bättre än vad det är i dag, säger Minoo Akhtarzand.

Banverket ska försöka bli bättre på att klara av stora snömängder. Ett antal åtgärder ska vidtas och samarbetet ska bli bättre, lovar Minoo Akhtarzand.

SJ har tåg som inte klarar av vinterklimat, berättade vd Jan Forsberg.

– Nu är det så att tillverkaren uppenbarligen inte tillverkar tåg för skandinaviskt klimat. Vi förde diskussioner så sent som i går med en utav världens största tågtillverkare. Vi tittar nu tillsammans med dem på hur vi ska göra tågen mindre känsliga för det skandinaviska klimatet, säger SJ:s vd Jan Forsberg.

SJ ska beställa nya snötåliga tåg. SJ ska också öka bemanningen och se till att resenärerna tas om hand och får bättre information vid förseningar.

Dessutom ska SJ förbättra sin resegaranti, säger Jan Forsberg.

– Vi håller nu på att titta på hur det här ska utformas och på vilket sätt vi ska hantera det. Under våren kommer vi tillbaka och berättar om hur vi har tänkt och då kommer vi förmodligen också att prata med kundrepresentanter såväl som med andra representanter som har synpunkter på det här för att se om det här faller i god jord, säger Jan Forsberg.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se