Regeringen:

Regeringens förslag om kärnkraft klart

Regeringen presenterade i dag sitt förslag om att tillåta byggande av nya kärnkraftreaktorer i Sverige. Regeringen vill också öka reaktorägarnas skadeståndsansvar om det skulle ske en olycka.

Miljöminister Andreas Carlgren, Centerpartiet, är säker på att han får med sig riksdagen på förslaget.

– Min bedömning är att det här kommer att gå igenom, säger Andreas Carlgren.

Tre centerpartister har sagt att de överväger att rösta nej till regeringens förslag om att slopa den så kallade avvecklingslagen och tillåta att tio nya reaktorer kan ersätta de gamla, på samma platser.

En fjärde ledamot kan tippa över majoriteten till oppositionen, som inte vill ha några nya reaktorer i Sverige.

Särskilt Centern har gjort en poäng av att staten inte ska bidra med ekonomiskt stöd till nya reaktorer. Enligt miljöministern ligger det fast, även om det inte framgår av lagförslaget.

– Det ska inte vara möjligt att driva kärnkraft i Sverige och sedan skicka notan till skattebetalarna. Det kommer inte att vara möjligt på något vis och inte heller när det gäller ansvaret för olyckor, säger miljöministern.

Andreas Carlgren presenterade också regeringens förslag att öka skadeståndsansvaret för reaktorägare om det skulle ske en kärnkraftolycka.

Skadeståndsansvaret delas i tre steg. Reaktorägare avkrävs säkerheter för att kunna ersätta kostnader på minst tolv miljarder. Det är fyra gånger mer än idag och mer än vad som krävs av Sverige, enligt de internationella konventioner, som är underskrivna sedan länge.

I ett ytterligare steg, för kostnader mellan tolv och 15 miljarder, ska de stater gå in, som skrivit under uppgörelsen om skadestånd vid reaktorolyckor.

Skulle det kosta ännu mer ska kärnkraftsägarna bli obegränsat ansvariga. Hela tiden gäller detta det bolag som äger reaktorn, inte hela den moderkoncern där den kan ingå.

Slopandet av förbud mot ny kärnkraft är tänkt att börja gälla från första augusti, alltså före valet.

Höjt skadeståndsansvar kommer att införas tidigast 2011. Regeringen vill vänta på att andra länder ska göra samma sak och vara med och dela på eventuella kostnader och ansvar.

Enligt miljödepartementets jurister är det inte möjligt för Sverige att gå före i den här frågan.

Inger Areander
inger.arenander@sr.se