Många nöjda med landets vårdcentraler

Vårdcentraler runt om i landet får bra betyg av sina patienter i ny undersökning. 81 procent av de som svarade i en enkät kände sig bemötta med respekt.

Patrik Sandberg, Inger Harnesk och Kent Björk är några nöjda besökare.

– Jag kommer ihåg att det var bra service just i första kontakten, säger Patrik Sandberg.

– Jag är nöjd, det är jag verkligen, säger Inger Harnesk.

– Det var bra, väl bemötande och så där, säger Kent Björk.

De Ekot träffar på stan är nästan alla nöjda med sitt senaste besök på vårdcentralen. Och undersökningen som Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gjort visar att de flesta ger sin vårdcentral ett gott omdöme.

– Det är höga värden, inte minst får läkarna bra betyg. Att man visar respekt och att patienterna upplever att det är meningsfulla och bra besök, säger SKL:s VD Håkan Sörman.

SKL skickade enkäten till 165 000 slumpvis utvalda patienter, varav 100 000 svarade. Stockholm och Norrbotten deltog inte i enkäten, eftersom Stockholm gjort en egen enkät, och Norrbotten tyckte att det blev för dyrt att vara med.

Barnavårds- och mödravårdscentraler är inte med i undersökningen.

De brister som kom fram är att läkarna inte berättar tillräckligt om läkemedelsbiverkningar, och att patienterna inte får veta orsaken om besöket blir försenat.

Kvinnor gav generellt lite lägre betyg till vårdcentralerna.

– Kvinnor är något mindre nöjda än män, det är ingen jätteskillnad, men ändå så att man kan notera det, säger Håkan Sörman.

Bäst betyg fick vårdcentraler i Kalmar och Halland.

Lotta Karlsmark
lotta.karlsmark@sr.se