ADVOKATEN:

"Rättens besked delvis en framgång"

Det blev inget skadestånd till de två före detta läkare som tidigare friats från misstankarna att ha styckmördat en kvinna för 25 år sen. Männen anser att myndigheterna begått flera fel mot dem. Enligt tingsrättens dom i dag har ett tjugotal fel begåtts. Det beskedet är delvis en framgång, säger männens advokat.

– Vi var bestörta över att de inte fick något skadestånd. Att rätten i grunden ogillade talan. Men sedan när vi läste vidare såg vi att de faktiskt funnit att 27 fel har begåtts av staten. Vilket torde vara mest antal fel man funnit någon gång i Sverige historia när staten haft en sådan här längre process.

De båda männen, som kallats obducenten och allmänläkaren, friades av rätten i slutet av 1980-talet för styckmordet av en 27-årig kvinna.

Men i domskälen slogs det fast att de styckat kroppen. Ett brott mot griftefriden som var preskriberat och inte kunde överklagas.

De båda männen menar att sammanlagt 139 fel begåtts mot dem under åren, främst under polisens inledande förundersökning. Fel som sedan lett till att de fått sina läkarlegitimationer indragna, inte kunnat arbeta och fått sina liv förstörda. Något de krävt 40 miljoner kronor av staten för.

I dag är det en enhällig tingsrätt som anser att det inte går att bevisa att felen sammantaget faktiskt lett till de påstådda skadorna. Men 27 av felen har ändå begåtts anser rätten. Männens advokat Carl-Johan Vahlén igen:

– En viss lättnad kände de ju eftersom det här är första gången på 25 år som de lyckats visa att staten faktiskt har begått fel mot dem.

Advokaten anser att staten borde stå för rättegångskostnaderna på drygt 310 000 kronor, som männen nu måste betala. Och även att staten betalar ut ett skadestånd trots domen. Männen kommer att överklaga beslutet.

De 27 felen rör främst polisens förundersökning. Särskilt allvarligt anser rätten att det är att fyra viktiga polisförhör försvann rörande uppgifter om när den styckade kvinnan senast setts i livet. Rättens ordförande Sten Falkner:

– Det fanns också en annan förhörsuppgift som hade kunnat vara intressant. Det är inte osannolikt att den uppgiften hade kunnat påverka åklagarens åtalsbeslut, som ju kanske är den viktigaste i den här länken av myndighetsåtgärder som lett fram till det som det gjort.

Men ni gör inte bedömningen att de haft en sådan betydelse så att de har rätt till skadestånd?

--Nej, säger rättens ordförande Sten Falkner.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se 

Anna-Karin Ivarsson
anna-karin.ivarsson@sr.se