FN-chef kritisk till insatser på Haiti

FN:s högsta chef för katastrofsamordning riktar skarp kritik mot den egna organisationen för hur man skött hjälparbetet i Haiti. I ett internt brev hävdar chefen att samordningen har stora brister - tvärtemot vad han tidigare sagt officiellt.

Hjälparbetet i Haiti lider av bristande samordning och håller inte måttet, det konstaterar FNs högste chef för katastrofsamordningen John Holmes.

Holmes läxar upp sina ansvariga chefer i ett internt gruppmail, som har läckt ut och som återges av ansedda utrikesmagasinet Foreign Policy.

Holmes skriver i brevet att han är besviken över att så få framsteg har gjorts framförallt när det gäller just att samordna de olika hjälpinsatserna i Haiti. Drygt en månad efter den förödande jordbävningen saknas det fortfarande en analys av hjälpbehoven, skriver FN-chefen.

Holmes kritiska internbrev målar upp en helt annan bild än den han beskrivit i officiella sammanhang. I en intervju i Ekot för drygt två veckor sedan sa FN-samordnaren att samarbetet fungerat mycket bra i Haiti. Att hjälpen till haitierna har dröjt beror på att vägar och infrastruktur förstörts, inte på samordningsproblem, sa Holmes då.

Men i internbrevet konstaterar FN-samordnaren att hjälpinsatsen varit ojämn, och han uppmanar FN-organen på plats i Haiti att göra mer, bland annat när det gäller att få fram tält och tillfälliga boenden till de hundratusentals som blivit hemlösa.

FN vädjar nu också om mer ekonomiskt stöd till Haiti. I år behövs enligt FN nära 1,5 miljarder dollar - motsvarande runt tio miljarder kronor - för att täcka de mest akuta behoven i Haiti.

Ginna Lindberg, Washington
 ginna.lindberg@sr.se