EFTER AVSLÖJANDET OM RÖSTFUSK

Två moderater lämnar sina uppdrag

Uppdaterad: 11:01
Två moderater i Stockholm lämnar sina uppdrag efter den granskning av det misstänka medlemsfusket, som presenterats av Moderaternas ordförande i Stockholm, Sten Nordin.

– Jag är i dag både ledsen, arg och besviken över den värsta veckan för det här förbundet. Vi är här för att få veta vad som hänt, sa Sten Nordin, som är ordförande i Stockholmsmoderaterna, när han inledde presskonferensen.

Efter provvalet märkte Moderaterna att det var ovanligt högt valdeltagande i provvalen. Ernst & Young har granskat medlemsökningen i de stadsdelar som det handlar om, Spånga och Kista.

Mats Rudin berättade den 12 februari att han betalat medlemsavgiften för nya medlemmar, fortsatte Nordin att beskriva. Det är inte tillåtet enligt stadgarna. Rudin har därefter lämnat sina uppdrag och dragit tillbaka sin kandidatur till riksdagen.

På onsdagskvällen fick Sten Nordin Sverker Erikssons utredning och i går kväll fick man utredningen från Ernst & Young.

– Rudin har lämnat namn och adress och 100 kronor som är medlemsavgiften till tre andra kandidater, som stått för inbetalningen av avgifterna. Det gjorde att vi inte kunde se hur det gått till, sa Sten Nordin. 

Nordin säger att detta inte är ett brott mot partiets regler, men genom att göra så i stor omfattning har man inte levt upp till den andra som det politiska uppdraget vilar på.

Två av de personer som utpekas av partiet för att ha deltagit i detta, Rolf Könberg och Petter Lindfors, lämnar sina uppdrag i Stockholmsmoderaterna, säger Sten Nordin. De anser själva att de raderat sina förtroenden. Könberg sitter i kommunfullmäktige i Stockholm. Petter Lindfors har varit ordförande i kommunens exploateringsnämnd.

Den tredje personen riksdagsledamoten Mats G Nilsson vill prova sitt förtroende vid nomineringsstämman i Stockholm.

Sten Nordin redovisade också mer i detalj hur värvningen av medlemmar påverkat provvalen. Det materialet lämnas nu till pressen.

– Vi har ringt 540 personer, vi har haft tolkar inne och vi har nått 117 personer, för att få veta vad som hänt. Jag vill tacka de externa konsulter som hjälpt oss med detta och all personal på kansliet, som bidragit till att klara ut de frågetecken som funnits, sa Sten Nordin.

I eftermiddag kommer nomineringskommitterna för valen till riksdagen, landstingen och kommunvalen att sammanträda. 

På lång sikt kommer det nu inträffade att göra att partiet bör se över sina nomineringsrutiner, sa också Sten Nordin. 

På presskonferensen presenterades slutsatser från två utredningar. Den ena är en rapport från revisionsföretaget Ernst & Young och den andra interna utredningen har letts av Sverker Eriksson, som är chefsombudsman för Moderaterna i Stockholms län och stad.

Utredningarna tillsattes i måndags efter avslöjanden om att vissa Moderatföreningar i västra Stockholm haft en stor medlemsökning och att värvningen av nya medlemmar kan ha gynnat vissa kandidater inför nomineringarna till Moderaternas listor.

Katarina Höj
katarina.hoj@sr.se