Ministern avfärdar krav på kommuner

Migrationsminister Tobias Billström avfärdar Socialdemokraternas nya integrationspolitik.

De har bland annat föreslagit att alla kommuner ska ta emot asylsökande. Så här säger Luciano Astudillo, Socialdemokraternas talesman i integrationsfrågor om förslaget:

– Flyktingmottagandet är en del av hur Sverige fungerar och då är det alla kommuners ansvar att bidra efter förmåga.

Det är en arbetsgrupp inom Socialdemokraterna som föreslår att det ska bli obligatoriskt för kommuner att ta emot asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd och att till exempel brist på bostäder inte ska duga som skäl för att säga nej.

Men migrationsminister Tobias Billström avfärdar förslaget, och kallar det meningslöst.

– Problemet att det förutsätter tvångsplaceringar, om du bara pekar med hela handen och säger att alla kommuner ska ta emot och ingen flyttar dit, vad har du då uppnåt? Ingenting, säger han.

Socialdemokraternas arbetsgrupp föreslår också att rika kommuner som inte tar emot flyktingar ska betala till de kommuner som har ett flyktingmottagande.

Tanken är att det ska få fler kommuner att ställa upp, men också att de som tar emot många flyktingar får mer pengar. Det kan vara värt att diskutera, tycker Tobias Billström.

– Ja, det är naturligtvis intressant, men grundproblemet är ju att folk inte flyttar till de kommunerna där jobben finns.

Tove Svenonius
tove.svenonius@sr.se

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se