Avgift för studenter från andra länder

Studieavgifter för utländska studenter införs i Sverige höstterminen 2011. Det är innebörden i den proposition som regeringen lämnar till riksdagen i dag.

Hur hög avgiften ska vara bestämmer varje universitet och högskola själv, men huvudprincipen är att alla kostnader ska täckas av avgiften.

Avgifterna gäller studenter utanför EU/EES-området.

Samtidigt införs två stipendiesystem. Det ena, på 30 miljoner kronor per år, riktar sig till studenter i de tolv länder som Sverige har långsiktigt bistånd till.

Det andra systemet, som kommer att vara på 60 miljoner kronor per år, riktar sig till särskilt duktiga studenter.