Pojke skyldig 893 000 efter autism-dom

Uppdaterad: 16:31
En autistisk, omyndig pojke i Malmö blir skyldig försäkringsbolaget Trygg-Hansa nästan 900 000 kronor. Hans föräldrar processade för att han skulle få försäkringsersättning för sin autism, men förlorade.

Föräldrarna anser att en vaccination var orsaken till pojkens handikapp. Försäkringsbolaget har hävdat att det var medfött.

Nu blir det ingen ersättning från försäkringsbolaget. I stället blir den i dag 15-årige pojken skyldig att betala försäkringsbolagets rättegångskostnader i både tings- och hovrätt, totalt 893 000 kronor. Rättsskyddet i familjens hemförsäkring ger bara 60 000 kronor.

Hovrätten skriver med hänvisning till de expertvittnen som hörts i målet att det inte finns några vetenskapliga bevis för ett samband mellan autism och det slags vaccinationer pojken fått.

Pojkens infantila autism upptäcktes först när han var drygt två och ett halvt år gammal.

 Föräldrarna har hävdat att det inte är uteslutet att yttre miljöfaktorer kan ha orsakat sjukdomen, till exempel den vaccination mot difteri, stelkramp och polio som pojken fått, eller en senare vaccination mot enbart polio.

Men hovrätten anser att försäkringsbolaget har visat att det är sannolikt att sjukdomen var medfödd.

Experter i målet har vittnat om att autism i mer än 90 procent av fallen är genetiskt betingad. Under rättegången har det framkommit att sjukdomen i undantagsfall kan vara en följd av yttre påverkan som skett efter födseln.

Det rör sig då vanligen om allvarliga och klart identifierade sjukdomstillstånd eller trauman som lett till vård på sjukhus. I sällsynta fall har orsaken spårats till extrema psykosociala förhållanden.