Ökad användning av eldningsolja i vinter

Det blev en kraftig ökning av användning av eldningsolja när kylan och vintern slog till i januari. Merparten av oljan brändes upp i landets fjärrvärmeanläggningar - fjärrvärme som annars brukar anses vara bra för miljön och minska klimatpåverkan.

Tierps Fjärrvärme var en av dem som använde eldningsolja.

– Det har gått mera eldningsolja och gasol, säger Stig Eriksson, vd för Tierps Fjärrvärme.

Hur mycket mer då?

– Exakt hur mycket det gått i januari har jag inte riktigt koll på i dagsläget. Det rör väl sig om en tio procent mer än vad det brukar göra.

Varför använder ni oljan?

– För att våra flispannor som vi har räcker inte när det blir så här kallt ute som det har varit den här vintern. Då måste vi spetsa med någonting. Då har vi tre energislag att välja på, olja gasol eller elpannor.

Det var många fjärrvärmeanläggningar som brände på med eldningsolja i januari. Statistiken från Svenska Petroleuminstitutet häromdagen visar på en ökning med 28 procent i januari i hela landet.

En rundringning som Ekonomiekot har gjort visar att i Tierp, Trosa, Bengtsfors och Perstorp har fjärrvärmeverken ökat förbränningen av eldningsolja mycket kraftigt, medan den vanliga råvaran har räckt till i Härnösand till exempel.

Kylan har alltså lett till ökad efterfrågan på värme och fjärrvärmeverken har kört på med allt som finns att elda med, säger Stig Eriksson i Tierp.

– Vi har kört både och. Vi har kört alla tre, både elpanna, gasol och olja. Det är inte bara olja vi spetsat med. I första hand kör vi elpanna när elpriset är vettigt.

Hur ser det ut i miljösynpunkt?

– Eldningsolja är naturligtvis sämst utav de här alternativen vi har. Men vi försöker hålla nere den förbrukningen så mycket som möjligt. Samtidigt är det så att vi måste hålla kunderna med värme.  

Ökad efterfrågan och brist på produktion ledde till rekordhöga priser i december och januari och högt effektuttag ur det svenska elsystemet. Det blev paradoxalt att till och med fjärrvärme som anses vara bra för miljön och leda till minskad klimatpåverkan, nu tillverkas med den smutsigaste råvaran.

Karin Johansson
karin.johansson@sr.se

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se