V går egen väg och slopar valreklam i tv

Det är bara Vänsterpartiet bland riksdagspartierna som definitivt bestämt sig för att inte satsa på tv-reklam inför höstens riksdagsval. Miljöpartiet spelar nu in en film som eventuellt kommer att sändas i tv.

Förra året ville Miljöpartiet ha en överenskommelse med de andra partierna att avstå från tv-reklam, men är inte lika bestämt längre.

– Tanken är ju att filmen ska kunna användas som antingen tv-reklam eller bioreklam, eller för att spridas på internet. Och vi har inte satt ned foten ännu vad det blir för spridning, säger Miljöpartiets partisekreterare Agneta Börjesson.

Förra våren försökte Miljöpartiet samla alla riksdagspartier för att gemensamt komma överens om att avstå från tv-reklam. Då erbjöd TV4 för fösta gången de politiska partierna att köpa reklamtid. Miljöpartiet ansåg att tv-reklam riskerar att både urholka det politiska systemets trovärdighet och skapa politikerförakt.

Men det blev ingen överenskommelse mellan partierna.

I stället var Kristdemokraterna det första partiet som bestämde sig för att satsa på tv-reklam inför Europaparlamentsvalet, följt av de andra borgerliga partierna.

De rödgröna avstod. Partisekreterarna i S, V och MP skrev en gemensam debattartikel, där de varnade för utvecklingen med politisk tv-reklam.

Nu inför 2010 års riksdagsval har alla de borgerliga partierna bestämt sig för att satsa på tv-reklam. Likaså Socialdemokraterna, vars totala valbudget ligger på 70 miljoner kronor. 

Vänsterpartiet har som enda parti bestämt sig för att avstå. Deras valbudget är åtta miljoner kronor och enligt Bo Leijnerdal, som är biträdande partisekreterare i Vänsterpartiet, är det helt och hållet en ekonomisk fråga att man avstår.

– Det kostar för mycket, så att säga. Vi får inte ut det som vi vill har för pengarna vi har till vårt förfogande.

Även Sverigedemokraterna har bestämt sig för tv-reklam i TV4.

Miljöpartiet kommer att bestämma sig under våren, säger partisekreterare Agneta Börjesson.

– Dels har vi velat ta en ordentlig djupdykning i om vi kan sprida den på ett lika effektivt sätt via olika digitala kanaler för att nå våra väljare på absolut bästa sätt.

Kan man inte se det som lite ryggradslöst att Miljöpartiet först vill att ingen ska ha tv-reklam, sedan är ni själva nu kanske ändå på gång att ha tv-reklam?

– Man kan väl säga så att det här var ju något som vi sa redan i somras, att det är ju, precis när det införs, som man har möjlighet att stoppa det. Det blir inte alls lika enkelt om några frivilligt skulle avstå. Det skulle vi ju fortfarande kunna göra, men det blir väldigt mycket svårare att göra det, säger miljöpartisten Agneta Börjesson.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se