Svenskt besöksförbud på export i EU

När EU:s justitieministrar möts i Bryssel nästa vecka ska de börja diskussionerna om att den typ av besöksförbud som finns i Sverige ska gälla inom hela EU. Det gäller vanligtvis hotade kvinnor.

– Vi ska försöka se till att kvinnor - det är ju ofta kvinnor som är hotade och fått ett besöksförbud på den som hotar - ska kunna röra sig i Europa, kunna flytta till ett annat medlemsland. Man får ta med sig det skydd som man har fått om, säger justitieminister Beatrice Ask.

EU ska försöka att omvandla det svenska besöksförbudet till något som kallas europeisk skyddsorder.

Förslaget innebär att när en hotad person flyttar till ett nytt land ska åklagare eller domstol i det nya landet bestämma att besöksförbudet gäller även i det nya land den hotade personen flyttat till.

– Det är ju viktigt att den som inte har gjort något kan röra sig fritt, medan de som hotar och förföljer och ger sig på andra naturligtvis ska kontrolleras, säger Beatrice Ask.Förbudet ska bland annat innebära att den som hotar inte ska få komma i närheten av den hotades bostad eller ta kontakt genom till exempel e-post eller telefon - regler som återspeglas i det besöksförbud som finns i Sverige i dag.

Bakom det förslag justitieministrarna ska diskutera nästa vecka står tolv av EU:s tjugosju länder. Men förslaget är juridiskt sett komplicerat att genomföra.

– Länderna har lite olika regler om detta med besöksförbud. Om det här ska följa med över landsgränserna så måste man ju bestämma om det är det beslutande landets regler som gäller, eller det land man har kommit till. Och var kan vi samordna oss?

Men om det är så juridiskt krångligt som du beskriver det låter det som om förslaget knappast kan bli verklighet?

– Jodå, vi har löst svårare frågor än så.

Men det kommer att ta lång tid?

– Ett år eller två, säger Beatrice Ask.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se