Borg vill ha euro trots akuta krisen

Finansminister Anders Borg anser att Sverige har haft en fördel av att inte vara anslutet till euro-området under den ekonomiska krisen. Men på sikt tycker han att Sverige ändå bör införa euron som valuta.

 – Jag tycker att vi på sikt bör göra det, av politiska skäl. Jag har varit väldigt tydlig med att jag inte tycker att det här primärt är en ekonomisk fråga. Det kan på kort sikt finnas fördelar med att stå utanför och det har vi kanske upplevt nu, säger Anders Borg.

Värdet på den svenska kronan har fallit kraftigt jämfört med euron under den ekonomiska krisen. Det innebär att svenska företag har fått ett bättre läge gentemot de europeiska konkurrenterna.

Nu är europrojektet dessutom inne i sin allvarligaste kris. Grekland har avslöjats med att ha fuskat med sin ekonomiska statistik.

Men det avskräcker inte Anders Borg. Sverige bör ändå sträva mot att ansluta sig till euron, säger han. Och det är inte av ekonomiska skäl. De ekonomiska fördelarna är små, säger han.

– Sammantaget tycker jag att man ska väga ihop det politiska och då tycker jag att vi ska gå med. Men de ekonomiska argumenten är, tycker jag, inte avgörande.

Men visar inte exemplet Grekland att riskerna är väldigt stora?

– Å andra sidan kan man vända på det och säga att exemplet Finland visar att man kan klara att vara med och ha en väldigt stark ekonomisk utveckling också. Man ska inte förenkla så mycket. Lettland har varit utanför och fått bekymmer, Litauen och Estland likaså, så det är inte så enkelt. Vansköter man sin ekonomiska politik får man bekymmer.

Det handlar om Sveriges plats på världsscenen, säger Anders Borg.

– Sveriges enda plats i världen, där vi kan vara en del av en global diskussion - och det måste vi som litet, öppet land vara - det är EU-området. EU och euroområdet är så att säga vår plats. Vi har USA, vi har Kina och i en allt mer bipolär värld måste Sverige vara med i de här diskussionerna och det kan bara ske via eurogruppen, säger Anders Borg.

Staffan Sonning
staffan.sonning@sr.se